Duchovní správcovia farnosti Kostolná Ves

Vdp. Ján Líška - farár (do 1916)
Vdp. Ján Líška - farár (do 1916)

Vdp. Miklošovič - administrítor (od 1916 do 1917)
Vdp. Miklošovič - administrítor (od 1916 do 1917)

Vdp. Dezzidér Breštenský - administrítor (od 1917 do 1920)
Vdp. Dezzidér Breštenský - administrítor (od 1917 do 1920)

Vdp. Ľudovít Šimek - dekan-farár (od 1920 do 1932)
Vdp. Ľudovít Šimek - dekan-farár (od 1920 do 1932)

Vdp. Alexander Vetzel - farár (od 1920 do 1927)
Vdp. Alexander Vetzel - farár (od 1920 do 1927)

Vdp. Štefan Zlámal - farár (od 1932 do 1933)
Vdp. Štefan Zlámal - farár (od 1932 do 1933)

Vdp. Augustín Čaprnka - dekan (od 1934 do 1934)
Vdp. Augustín Čaprnka - dekan (od 1934 do 1934)

Vdp. SJ Rudolf Lednický - farár (od 1934 do 1940)
Vdp. SJ Rudolf Lednický - farár (od 1934 do 1940)

Vdp. Dr. Eduard Látečka - farár (od 1941 do 1952)
Vdp. Dr. Eduard Látečka - farár (od 1941 do 1952)

Vdp. Michal Pružina - dekan (od 1952 do 1977)
Vdp. Michal Pružina - dekan (od 1952 do 1977)

Vdp. Justín Jurga - administrátor (od 1977 do 1990)
Vdp. Justín Jurga - administrátor (od 1977 do 1990)

Vdp. SJ Ľudovít Buček - farár (od 1990 do 1991)
Vdp. SJ Ľudovít Buček - farár (od 1990 do 1991)

Alojz Dlugi - farár (od 1991 do 1992)
Alojz Dlugi - farár (od 1991 do 1992)

Ing. Michal Janech - farár (od 1992 do 1999)
Ing. Michal Janech - farár (od 1992 do 1999)

Mgr. Ján Šimko - farár (od 1999 do 2003)
Mgr. Ján Šimko - farár (od 1999 do 2003)

Jozef Marko - farár (od 2003 do 2011)
Jozef Marko - farár (od 2003 do 2011)